Birimimiz


Hitit Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Birimi 2007 yılında üniversitemizde faaliyetlerine başlamıştır. Birimin amacı; bilimsel ve kültürel konularda Üniversitemizin uluslararası ilişkilerini artırmak, geliştirmek, uluslararası alanlarda tanıtımını yapmak, akademik personelin ve öğrencilerin uluslararası bilimsel ve kültürel deneyimlerinin gelişmesi ve zenginleşmesine yardımcı olmaktır.


Üniversitemizde gerçekleşen uluslararası faaliyetler, Uluslararası İlişkiler Birimi bünyesinde bulunan koordinatörlükler ile yürütülmektedir. Oluşturulan bu koordinatörlükler içerisinde Erasmus Program KoordinatörlüğüMevlana Program Koordinatörlüğü ve dünyanın dört bir yanından Üniversitelerle imzalanan ikili işbirliği protokolleriyle Üniversitemiz öğrenci ve personel hareketliliklerine olanak sağlayarak kültürlerarası etkileşimi teşvik etmektedir.


 Bu ana faaliyet alanlarına bağlı olarak Uluslararası İlişkiler Birimi;  yurtdışında bulunan üniversite ve akademik kurumlarla yapılan antlaşmaları hazırlamakta, mevcut antlaşmaları değerlendirmekte, uygulamalarını izlemekte ve işbirliği sağlamaya yönelik politikalar üretmekte, önermekte ve geliştirmektedir. Bunun yanı sıra Uluslararası proje, program, seminer, kurs, yaz okulu ve benzeri fırsatları üniversitedeki öğrenci ve öğretim elemanlarına duyurmakta ve bu fırsatlardan yararlanabilmelerini sağlamaktadır.

Uluslararası İlişkiler Birimi
Hitit Üniversitesi Rektörlük Binası Kat 1 19030 Çorum