İstatistikler

Birimimizde Üniversitemiz Stratejik Planı kapsamında eğitim öğretim alanına yönelik stratejik amaçlar altında eğitim-öğretimin niteliğinin arttırılması amacıyla;

  •           Öğrencilerin değişim programlarını daha aktif kullanmasını sağlamak,
  •           Öğrencilerin değişim programları çerçevesinde yurtiçi ve yurtdışında farklı eğitim kurumlarında eğitim almalarını sağlamak,
  •           Anlaşma yapılan program ve katılan öğrenci sayısını arttırmak,
  •           Öğretim elemanlarının eğitim amaçlı yurtdışı hareketliliğini arttırmak hedeflenmektedir.

 

Gerçekleşen Faaliyetler


Erasmus+ Programı

Eğitim Öğretim Dönemi

ÖĞRENCİ

PERSONEL

Giden

Gelen

Giden

Gelen

2007-2008

5

-

4

-

2008-2009

18

5

5

1

2009-2010

16

8

7

-

2010-2011

27

8

11

1

2011-2012

30

5

12

-

2012-2013

27

5

23

2

2013-2014

44

3

24

 

2014-2015

45

-

21

1

2015-2016

42

5

21

-

2016-2017

47

1

14

1

2017-2018

47

3

7

4

2018-2019

48

-

-

-

TOPLAM

396

43

149

10


 

Mevlana Değişim Programı

Eğitim Öğretim Dönemi

ÖĞRENCİ

PERSONEL

Giden

Gelen

Giden

Gelen

2013-2014

0

2

4

-

2014-2015

1

28

-

7

2015-2016

-

8

-

2

2016-2017

2

3

-

1

2017-2018

2

-

-

-

2018-2019

-

-

-

1

TOPLAM

5

41

4

11


 

Uluslararası Protokoller

İkili Protokol

Erasmus+ Anlaşması

Mevlana Değişim Programı Protokolü

 

59

39

49

Toplam

 

 

Uluslararası İlişkiler Birimi
Hitit Üniversitesi Rektörlük Binası Kat 1 19030 Çorum