The List of Accepted YÖS

Ankara University (Ankara)

Akdeniz University (Antalya)

Atatürk University (Erzurum)

Anadolu University (Eskişehir)

Çukurova University i(Adana)

Ege University (İzmir)

İstanbul University (İstanbul) 

Karadeniz Teknik University (Trabzon)

Marmara University (İstanbul) 

Ondokuz Mayıs University (Samsun) 

Uludağ University (Bursa)

Note: The YÖS score obtained from the mentioned universities is valid for a year. Plus, please make sure that there is a barcode on the YÖS certificate. YÖS score without barcode will not be accepted

HIZLI ERİŞİM

Youtube Twitter Instagram Facebook
Uluslararası Öğrenci Danışma Hattı
Birim Yöneticilerimiz İle Görüşün
Uluslararası Ofis
Öğrenci Temsilcisi
Çevrimiçi