Başvuru İçin Gerekli Belgeler

Ön lisans ve lisans programı başvurularında istenen temel belgeler şunlardır:

a) Çevrimiçi Oryantasyon Eğitimi Dekontu;

Başvuruyu yapabilmeniz için öncelikli olarak Başvuru Süreci Eğitimini tamamlamanız gerekmektedir. Çevrimiçi Oryantasyon Eğitimi için 50 ABD Doları ödeme yapmanız ve ödeme belgesini hem başvuru sırasında WhatsApp ile tarafımızca paylaşmanız ve aynı zamanda başvuru sürecinde sisteme belge olarak yüklemeniz gerekmektedir. 

Yurtdışından başvuruyorsanız eğer Çevrimiçi Oryantasyon Ücretini kredi kartı ile ödeyebilirsiniz. Ancak Türk bankalarından almış olduğunuz kredi kartları ile ödeme yapmanız teknik sebeplerden dolayı mümkün görünmemektedir. Türkiye’de iseniz bu ödeme için bulunduğunuz yerdeki en yakın Halk Bankası şubesine giderek gerekli ödemeyi gerçekleştirebilirsiniz. 

Ödemeyi yurtdışından temin edilmiş kredi kartı ile hızlıca yapabilirsiniz. Türkiye içinde başvuru yapanlar ise ödemeyi HALKBANK USD IBAN: TR70 0001 2009 3120 0053 0006 09 üzerinden yapabilir. Ödemeyi gerçekleştirdikten sonra başvuru sürecini başlatmak için lütfen ödeme belgesini +90 (364) 219 1995 numaralı WhatsApp hesabı üzerinden tarafımız ile paylaşınız

b) Hitit Üniversitesi tarafından kabul edilen ve gerekli minimum puanı sağlayan sınav/diplomalardan herhangi birisinin sonuç belgesi;

Beyan edilen sınav sonuç belgesinin/diplomanın resmi makamlarca (Türk Konsolosluğu, noter, yeminli tercüman) onaylı Türkçe ya da İngilizce tercümesinin aslının PDF formatında sisteme yüklenmesi. (YÖS Sonuç Belgesi ile başvuru yapan adayın ya da SAT, ACT vb. İngilizce bir sınav sonuç belgesi ile başvuru yapan adayın bu alana aynı belgeyi tekrar yüklemesi gerekmektedir.)(Kayıt hakkı kazanılması durumunda sınav sonuç belgesinin/diplomanın sadece Türkçe tercüme kabul edilmektedir. (SAT ve ACT hariç))

Tablo 1: Tıp Fakültesine başvurabilmek için gerekli olan uluslararası diplomalar ve sınavlar

Diploma Notu

Not Sistemi

Başarı Puanı En Az

TR-YÖS

100

90

SAT Reasoning

1600

1280

SAT II Mathematic

800

640

ACT (American College Testing)

36

27

Advance Placement (AP)

5

4

International Baccalaureate (IB)

45

36

Tablo 2: Tıp bölümü hariç diğer bölümlere başvurabilmek için gerekli olan uluslararası diplomalar ve sınavlar

Diploma Notu

Not Sistemi

Başarı Puanı En Az

Ulusal Sınavlar/Diplomalar

100

70

TR-YÖS

100

70

Senato Tarafından Belirlenen Üniversitelerin YÖS’leri

100

70

SAT

1600

1120

Advance Placement (AP)

5

3

ACT

36

24

International Baccalaureate (IB)

45

32

Fransız Bakalorya

20

11

WAEC

Harf Puanı

En az 3 adet B3

c) Adayın lise öğreniminde aldığı bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren, lise yönetimi tarafından onaylanmış resmi not döküm belgesi/transkript;

Ortaöğretim kurumundan alınmış sekiz veya en az altı dönem alınmış olan dersleri gösteren onaylı transkript ve resmi makamlarca (Türk Konsolosluğu, noter, yeminli tercüman) onaylı Türkçe ya da İngilizce tercümesinin aslının PDF formatında sisteme yüklenmesi talep edilmektedir.

d) Pasaport/Kimlik Kartı Aslının Fotokopisi;

Pasaportun, Kimliğin veya Geçici Koruma Kimlik Belgesinin fotoğraflı kimlik bilgilerinin yer aldığı sayfasının taranmış halinin PDF formatında sisteme yüklenmesi.

e) Varsa, Hitit Üniversitesi tarafından kabul edilen dil yeterlilik belgesi;

Türkçe hazırlık programından muaf tutulmak için gerekli olan dil yeterlik seviyesi Avrupa Ortak Diller Çerçevesi tarafından belirlenmiş C1 seviyesidir.

Hitit Üniversitesi kesin ders kaydından önce getirmeleri şartıyla Yunus Emre Enstitüsü ve aşağıdaki tabloda adları yer alan üniversitelerin C1 Düzey Türkçe Dil Belgelerini kabul eder. Bahse konu dil belgesinin yüz yüze gerçekleştirilen bir sınav neticesinde elde edilmesi şarttır. Çevrimiçi düzenlenen sınav veya sınavlar neticesinde elde edilen belgeler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Hitit Üniversitesindeki yabancı dil olarak %100 İngilizce eğitim gerçekleştirilen bölümlere/programlara ilk defa kayıt yaptıran öğrencilerden aşağıdaki koşullardan herhangi birini yerini getirenler İngilizce hazırlık sınıfı programından muaf sayılırlar:

Güz yarıyılı başında yapılan Hitit Üniversitesi YDYO Yeterlilik Sınavından en az 65 puan almış olmak;

Başka bir üniversitede yürütülen İngilizce Dil Hazırlık sınıfından başarılı olduğunu gösterir belgeye sahip olmak;

En az son üç yılında, programın öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadili olarak konuşulduğu bir ülkede, bu anadilde eğitim veren ortaöğretim kurumlarında öğrenimini tamamlamış olmak

Son 2 yıl içinde alınmak kaydıyla TOEFL IBT ’den en az 75; YDS/e-YDS ve YÖK Dil’den en az 70, PTE AKADEMİK’ ten en az 55, CPE’den en az C seviyesinde ve CAE’den en az B seviyesinde not almış olmak;

f) Varsa, yurtdışından alınmış lise diploması için yurt dışında Türk Dış Temsilciliklerinden yurtiçinde İl Milli Eğitim Müdürlüklerinden alınan lise denklik belgesi;

Yurt dışındaki ortaöğretim kurumlarından mezun olanların aldıkları diplomalarının Türkiye’deki ortaöğretim kurumları diplomalarına denk olduğunu belgelemeleri gerekmektedir.

Denklik işlemi, yurt içinde il ve nüfusu 250.000 ve üzerinde olan büyükşehir ilçelerindeki milli eğitim müdürlüklerinde, yurt dışında ise eğitim müşavirlikleri veya ataşeliklerde yürütülmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti tarafından yurt dışında açılan okullardan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden gelen öğrenciler denklik işlemine tabi tutulmaz.

Denklik işlemi, denklik talebinde bulunan kişinin belgelerinin asılları ile denklik merkezlerinde e-Denklik modülü (Denklik işlemlerinin elektronik ortamda yürütüldüğü ve bilgilerin muhafaza edildiği sistem) üzerinden gerçekleştirilir.

Denklik işlemi için istenilen belgeler:

Başvuru Formu (Denklik işlemi için başvuruda bulunanlarca, e-Denklik modülü üzerinden “Denklik Belgesi Alacaklar İçin Başvuru Formu (EK-1)” doldurulur, aşağıdaki belgelerin aslı ve birer fotokopisi forma eklenir.)

Kimlik Belgesi, İkamet İzin Belgesi, Geçici Koruma Belgesi, Uluslararası Koruma Başvuru Sahibi Kimlik Belgesi, Uluslararası Koruma Statü Sahibi Kimlik Belgesi, Vatansız Kişi Kimlik Belgesi, Pasaport belgelerinden biri

Belgelerin noter veya Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilcilikler tarafından onaylanmış Türkçe tercümeleri

Apostil, Apostil olmadığı durumlarda eğitim bakanlığı, dışişleri bakanlığı ya da büyükelçilik onaylı diploma/diploma almaya hak kazandığına dair belge

 Denklik Belgesi Alacaklar İçin Başvuru Formuna eklenen belgeler başvuruda bulunanlarca sisteme yüklenir ve belgelerin asılları denklik merkezine ibraz edilir.

e-Denklik Modülü https://edenklik.meb.gov.tr

e-Denklik Online Başvuru https://edenklik.meb.gov.tr/Home/OnlineBasvuru?culture=tr-TR

e-Denklik Başvuru Sorgulama https://edenklik.meb.gov.tr/Home/BasvuruSorgulama?culture=tr-TR

g) Aday lise eğitimine Türkiye’de devam ediyor ise veya lise eğitimini Türkiye’de tamamladıysa oturum belgesinin fotokopisi;

Uluslararası öğrencilerin, yerel yetkililere (Göç İdaresi) kayıt yaptırmaları ve varışlarından sonraki bir ay içinde Oturum İzni (İkâmet Belgesi) almaları gerekir.

h) Türk uyruğundan çıkmış ise, mavi kart kopyası veya vatandaşlıktan çıkma izin belgesi;

Mavi kart, doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden kişilere, talepleri üzerine kanunda sayılan haklardan faydalanabileceklerini gösteren belgeye denir. Mavi Kart yurt dışında dış temsilciliklerinden, yurt içinde ise ilçe nüfus müdürlükleri tarafından düzenlenir. Varsa eğer bu kartın fotokopisi sisteme yüklenmelidir.

i) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile Türk uyruğuna geçen adaylar için, ikamet izni kopyası veya Türk vatandaşlığını kazandığı tarihi gösteren resmi belge.


Yukarıdaki listede yer almayan ancak üniversite tarafından sonradan istenmesine karar verilen her tür belge sonradan başvuran adaydan talep edilebilir.


HIZLI ERİŞİM

instagram Facebook Twitter
Uluslararası Öğrenci Danışma Hattı
Birim Yöneticilerimiz İle Görüşün
Uluslararası Ofis
Öğrenci Temsilcisi
Çevrimiçi