Başvuruda İstenen Evraklar

ULUSLARARASI ÖĞRENCİ İSTENİLEN EVRAKLAR:

Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez.

1- Lise Diplomasının aslı ve yabancı dilde ise noter onaylı Türkçeye tercümesi

2-Denklik Belgesi aslı

(Denklik belgesi; yurt içinde il millî eğitim müdürlüklerince, yurt dışında ise eğitim müşavirlikleri ve eğitim ataşeliklerince düzenlenir. Denklik için başvurular da bu kurumlara yapılır.)

3-Not durum belgelerinin (transkript) aslı ve yabancı dilde ise noter onaylı Türkçe tercümesi.

4- Pasaportun aslı,noter onaylı Türkçe tercümesi.

5- Katkı Payı /Öğrenim ücretinin ilgili bankaya yatırıldığını gösteren banka dekontu.

6-TÖMER Belgesi

(C1 düzeyi TÖMER belgesi ibraz edemeyen adayların Üniversitemiz Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğünü tarafından yapılacak Türkçe yeterlik sınavına girerler, C1 düzeyinde belgesi olan öğrenci eğitimine başlar. 2 (İki) Eğitim-Öğretim yılı sonunda C1 belgesi ibraz edemeyen öğrencinin ilgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu tarafından kaydı silinir)

7- Öğrenci İkamet İzni (varsa)

(İlk defa İkamet Tezkeresi alacak öğrenciler istenilen belgeleri Uluslararası Öğrenci Ofisine teslim etmelidir. İkamet izni almak öğrencinin sorumluluğundadır. İkamet izni gelen öğrencinin 99 ile başlayan YU numarası UBYS sistemindeki bilgilere eklenmeli, İkamet izninin bir fotokopisi dosyalarına konmalıdır.)

8- Son altı ay içinde, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş 6 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf,

9-Mavi  kart fotokopisi, TC Kimliği fotokopisi, Uluslararası Koruma Belgesi Fotokopisi,Geçici Koruma Belgesi Fotokopisi

10- Çift Uyruklu Öğrenciler İçin Vukuatlı Nüfus Cüzdan Örneği.(Belgede ikinci vatandaşlığa geçiş tarihini belirten ibare olmalıdır)

12- Gelen öğrencinin maddi imkânlarının ülkemizde yükseköğrenimlerini sürdürmeye imkân sağlanmasını temin etmek amacıyla geçimini sağlayabilecek düzeyde gelire sahip olduğunu gösterir geçim belgesi.

 

HIZLI ERİŞİM

Youtube Instagram Facebook Twitter
Uluslararası Ofis Öğrenci Danışma Hattı
Birim Yöneticilerimiz İle Görüşün
Uluslararası Ofis
Öğrenci Temsilcisi
Çevrimiçi