Başvuruda İstenen Evraklar

Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez.

1. Lise Diploması ve yabancı dilde ise noter onaylı Türkçeye tercümesi

2.  Denklik Belgesi (varsa eğer)

3. Transkript Not durum belgelerinin (transkript) aslı ve yabancı dilde ise noter onaylı Türkçe tercümesi.

4. Pasaportun Aslı, noter onaylı Türkçe tercümesi.

5. Öğrenim Ücreti Ödeme Dekontu ilgili bankaya yatırıldığını gösteren banka dekontu.

6. TÖMER Belgesi (varsa eğer)

7. Öğrenci İkamet İzni (varsa eğer)

8. Vesikalık Fotoğraf (iki adet)

HIZLI ERİŞİM

Instagram Facebook Twitter
Uluslararası Öğrenci Danışma Hattı
Birim Yöneticilerimiz İle Görüşün
Uluslararası Ofis
Öğrenci Temsilcisi
Çevrimiçi