Hitit Üniversitesi Başvuru Değerlendirme ve Kabul Süreci

Hitit Üniversitesine uluslararası öğrenci olarak başvuran adayın başvurusu Uluslararası Kabul Komisyonu tarafından değerlendirilmektedir. Başvuru değerlendirme süreci iki aşamadan oluşmaktadır. 

İlk aşamada başvuru sistemine yüklenen belgelerin incelenmektedir.  İnceleme neticesinde eğer belgeler tam ve aday gerekli koşulları sağlıyorsa başvurusu onaylanır. Onay kararı başvuran öğrenci adayının sağlamış olduğu, sisteme girmiş olduğu e-maile gönderilir. Ancak bu öğrencinin kabul edildiği ya da bir programa/bölüme yerleştirildiği anlamına gelmemektedir. Aday öğrencinin başvurusunun Uluslararası Öğrenci Kabul Komisyonu tarafından değerlendirileceği anlamına gelmektedir. İlk değerlendirme neticesinde aday öğrencinin başvurusu ret edilirse, ret kararı öğrencinin başvuru sürecinde sisteme girmiş olduğu e-maile gönderilir. 

Başvuru Ret Nedenleri:

Başvuru kıstaslarına uymaması (asgari mezuniyet, ulusal/uluslararası sınav veya diploma notu eksikliği);

Son 5 (Beş) yıl içinde mezun olma şartını taşımama;

Ülke kotası

Lise ders notlarının tamamını (8 veya 6 yarıyıl) gösteren transkriptin yüklenmemesi;

Yüklenen belgelerin okunur olmaması;

Yüklenen belgelerde tahrifat gerçekleştirildiğinin veya sahte olduğunun tespit edilmesi

Pasaport ve veya kimlik belgesinin yüklenmemesi;

23 yaşından büyük olmak (Oturum izni sorunu olmayan ve Çorum il sınırları içerisinde yasal olarak ikamet edenler hariç)

Oturum izni vb. nedenler ile başvurmak;

Kabul Kıstasları
Hitit Üniversitesi Tıp bölümü ve diğer bölümler/programlar için geçerli iki özgün yerleştirme kıstasına ve kabul sürecine göre kabul veya ret vermektedir.

 Tıp Bölümü için geçerli seçme, değerlendirme ve yerleştirme kıstasları, kuralları ve işlemleri 

Tıp Fakültesine başvuran öğrencilerin değerlendirmeye alınabilmesi için Tablo1 de yer alan uluslararası sınavlardan en az birinden belirlenen asgari puana sahip olmaları gerekir. 

Tablo 1: Tıp Fakültesine başvurabilmek için gerekli olan uluslararası diplomalar ve sınavlar

Diploma Notu

Not Sistemi

Başarı Puanı En Az

TR-YÖS

100

90

SAT Reasoning

1600

1280

SAT II Mathematic

800

640

ACT (American College Testing)

36

27

Advance Placement (AP)

5

4

International Baccalaureate (IB)

45

36

Uluslararası sınavların (SAT-ACT) geçerlilik süresi sınava giriş tarihinden itibaren 1 (bir) yıldır. 

TR-YÖS geçerlilik süresi sınava giriş tarihinden itibaren 1 (bir) yıldır. 

Başvuru koşullarını sağlamak ve/veya asgari başarı puanına sahip olmak adaya tıp bölümüne yerleşme hakkı kazandırmaz.

Başvuran öğrencilerin değerlendirmeye alınabilmesi için aşağıda belirtilen ulusal ve uluslararası sınavların en az birinden belirlenen asgari puana sahip olmaları gerekir

Değerlendirmeye alınan adaylar, diploma notu, uluslararası sınav başarı notu, ülke kontenjanı, varsa niyet mektubu, gerekli görülürse mülakat ve Uluslarası Öğrenci Kabul Komisyonun değerlendirmesi neticesinde Tıp bölümüne yerleştirilir.

Ortaöğretim/lise bitirme sınavı statüsünde olanların ( AP ve IB) geçerliliği için süre sınırlaması yoktur.

Başvuru, yerleştirme ve kayıt sürecinde tahrif edilmiş, sahte, eksik ve yanlış bilgi ve belge sunanların kesin kayıtları yapılmış olsa bile yapılan işlemleri iptal edilir.

Tıp Fakültesi dışındaki fakültelere/meslek yüksekokulları için geçerli seçme, değerlendirme ve yerleştirme kıstasları, kuralları ve işlemleri:

Başvuran öğrencilerin değerlendirmeye alınabilmesi için aşağıda belirtilen ulusal ve uluslararası sınavların en az birinden belirlenen asgari puana sahip olmaları gerekir.

Tablo 2: Tıp bölümü hariç diğer bölümlere başvurabilmek için gerekli olan uluslararası diplomalar ve sınavlar

Diploma Notu

Not Sistemi

Başarı Puanı En Az

Ulusal Sınavlar/Diplomalar

100

70

TR-YÖS

100

70

Senato Tarafından Belirlenen Üniversitelerin YÖS’leri

100

70

SAT

1600

1120

Advance Placement (AP)

5

3

ACT

36

24

International Baccalaureate (IB)

45

32

Fransız Bakalorya

20

11

WAEC

Harf Puanı

En az 3 adet B3

TR-YÖS ve Senato tarafından belirlenen üniversitelerin YÖS’lerin geçerlilik süresi sınava giriş tarihinden itibaren 1 (bir) yıldır. 
Ortaöğretim/lise bitirme sınavı statüsünde olanların (WAEC, Fransız Bakalorya, AP ve IB) geçerliliği için süre sınırlaması yoktur.
Başvuru koşullarını sağlamak ve/veya asgari başarı puanına sahip olmak adaya tercih ettiği bölüme/ bölümlere yerleşme hakkı kazandırmaz.
Değerlendirmeye alınan adaylar, diploma notu uluslararası sınav başarı notu, ülke kontenjanı, varsa niyet mektubu, gerekli görülürse mülakat ve Uluslarası Öğrenci Kabul Komisyonun nihai değerlendirmesi neticesinde tercih edilen bölümlerden birine yerleştirilir.
Başvuru, yerleştirme ve kayıt sürecinde tahrif edilmiş, sahte, eksik ve yanlış bilgi ve belge sunanların kesin kayıtları yapılmış olsa bile yapılan işlemleri iptal edilir.


HIZLI ERİŞİM

instagram Facebook Twitter
Uluslararası Öğrenci Danışma Hattı
Birim Yöneticilerimiz İle Görüşün
Uluslararası Ofis
Öğrenci Temsilcisi
Çevrimiçi