Lisansüstü Öğrenim Ücretleri

Lisansüstü Programları

Kampüs

Öğretim Dili

Yıllık Öğrenim Ücreti

 

Yüksek Lisans (Tezli)

Çorum

Türkçe

8.000 TL

 

Yüksek Lisans (Tezsiz)

Çorum

Türkçe

10.000 TL

 

Doktora

Çorum

Türkçe

10.000 TL

 

Not 1 Bu ücretler 4206 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi esas alınarak belirlenmiştir. Resmi Gazete'de yer alan "2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar" uyarınca hazırlanmıştır.

Not: 2 Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Kararın kayıt tarihlerinde veya kayıttan sonra yayınlanması halinde bir önceki yıl için Resmî Gazete’de yayımlanan Karara göre Yönetim Kurulu tarafından belirlenen katkı payı/ öğrenim ücretleri tablosunda yer alan Güz Yarıyılı katkı payları/öğrenim ücretleri alınır. İlanedilecek Kararda yetkili makamlarca yapılacak değişiklikler nedeniyle yada Yönetim Kurulunca belirlenecek katkı payı/öğrenim ücreti tutarlarından dolayı oluşacak olumlu ya da olumsuz farklar takip eden dönemde katkı payı/öğrenim ücreti ile birlikte alınacaktır.

Not 3 2022-2023 Akademik yılında öğrenime başlayan MAVİ KARTLI ve SURİYE uyruklu Uluslararası öğrenciler de öğrenim ücreti ödeyeceklerdir.

Not 4 Yukarıda belirtilen öğrenim ücretleri 2022-2023 Akademik yılında öğrenime başlayacak yeni kayıtlı öğrenciler için geçerlidir.

Not 5 Yukarıda belirtilen öğrenim ücretleri TL olarak belirlenmiş ve KDV eklidir. Kayıt için kabul edilen adayın başvuru ve kayıt takvimi içerisinde belirtilen sürede iki taksit olarak ödemesi gerekmektedir.

HIZLI ERİŞİM

Instagram Facebook Twitter
Uluslararası Öğrenci Danışma Hattı
Birim Yöneticilerimiz İle Görüşün
Uluslararası Ofis
Öğrenci Temsilcisi
Çevrimiçi