Lisansüstü Program Başvuru Koşulları 2023-2024

Hitit Üniversitesi lisansüstü programlarda öğrenim görebilmesi için uluslararası öğrenci adayının mutlaka;

 • Yükseköğretim Kurulunun Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslarında yer alan başvuracak adaylara ilişkin şartları sağlaması,
 • YÖK tarafından tanınan üniversitelerin lisans veya yüksek lisans programlarından mezun olması gerekir.

Başvuruda istenen belgeler

Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan üniversitelerin lisans ya da yüksek lisans programlarından mezun lisansüstü eğitim görmek isteyen uluslararası ve T.C. vatandaşı olup çifte vatandaşlığı bulunan öğrenci adayları aşağıda belirtilen belgelerle, Rektörlüğün belirlediği takvim çerçevesinde Uluslararası Ofis internet sayfasından çevrimiçi başvuruda bulunabilirler.

Yüksek Lisans başvurusu için gerekli belgeler şunlardır:

 • Çevrimiçi Oryantasyon Ödemesi Dekontu
 • Lisans Diploması
 • Okul Tanıma Belgesi (Yabancı uyruklu olup yurt dışında bir yükseköğretim kurumundan mezun olanlar için geçerlidir.)
 • Adayın en son mezun olduğu eğitim kurumundan aldığı resmi Transkript,
 • Niyet Mektubu,
 • Var ise Türkçe Dil Yeterlilik Belgesi 
 • İki akademik referans mektubu,
 •  Var ise Finansal destek mektubu ve/veya burs belgesi,
 • 1 adet fotoğraf (Mutlaka başvuru sistemine yüklenmeli)
 • Akademik Özgeçmiş

Doktora başvurusu için gerekli belgeler şunlardır:

 • Çevrimiçi Oryantasyon Ödemesi Dekontu
 • Lisans ve/veya Yüksek Lisans diploması,
 • Okul Tanıma Belgesi (Yabancı uyruklu olup yurt dışında bir yükseköğretim kurumundan mezun olanlar için geçerlidir.)
 • Adayın en son mezun olduğu eğitim kurumundan aldığı transkript,
 • Niyet mektubu (Öğrencinin lisansüstü eğitim yapma amacını, çalışmalarını ve projelerini anlattığı mektup) (Türkçe veya İngilizce)
 • Var ise Türkçe Dil Yeterlilik Belgesi 
 • Yabancı Dil Belgesi 
 • İki akademik referans mektubu,
 •  Yüksek lisans sırasında gerçekleştirilmiş yazılı çalışma örneği: 30 sayfayı aşmayacak makale, ödev, tez veya benzeri yazılı çalışma örneği,
 • 1 adet fotoğraf.
 • Akademik Özgeçmiş 

HIZLI ERİŞİM

instagram Facebook Twitter
Uluslararası Öğrenci Danışma Hattı
Birim Yöneticilerimiz İle Görüşün
Uluslararası Ofis
Öğrenci Temsilcisi
Çevrimiçi