Lisansüstü Program Kontenjanları 2023-2024

DOKTORA PROGRAMLARI

Ana Bilim Dalı

Program

Güz 2023-2024

Bahar 2023-2024

Toplam

Açıklamalar

Alan İçi

Alan Dışı

Alan İçi

Alan Dışı

Toplam

Kıstaslar

Bankacılık ve Finans

Muhasebe ve Finans (DR)

2

2

2

2

8

Alan İçi:Enstitülerin Bankacılık, Finans, İşletme, İktisat, Maliye Bankacılık ve Sigortacılık alanlarında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak.

Alan Dışı:Alan içi olarak belirlenmiş olan ve yukarıda yer alan programların dışında bir alanda yüksek lisans yapmış olmak.

Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri

Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri  (Dr)

3

0

3

0

6

Alan İçi:Lisans ve Yüksek Lisans eğitimini Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri alanında tamamlamış olmak.

İktisat

İktisat (Dr)

2

0

2

0

4

Alan İçi:Enstitülerin İktisat, Ekonomi, Ekonomi Finans programlarından Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak

İslam Tarihi ve Sanatları

İslam Tarihi ve Sanatları (Dr)

2

0

2

0

4

Alan İçi:Enstitülerin İlahiyat, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İslami İlimler, Sanat Tarihi, Tasarımı, Mimar Resim programlarında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak

İşletme

İşletme (Dr)

1

1

1

1

4

Alan İçi:Enstitülerin İşletme, Yönetim ve Organizasyon, Üretim Yönetimi ve Pazarlama, Muhasebe, Finans, Sayısal Yöntemler, İktisat ve Bankacılık ve Finans, Dış Ticaret ve Tedarik Yönetimi, Uluslararası Ticaret ve Lojistik ana bilim dallarının birinden yüksek lisans yapmış olmak.

Alan Dışı:Alan içi olarak belirlenmiş olan ve yukarıda yer alan programların dışında bir alanda yüksek lisans yapmış olmak.                     

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Dr)

2

0

2

0

4

Alan İçi: Enstitülerin Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ve Uluslararası İlişkiler programlarından birinde Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak

Tarih

Tarih (Dr)

5

0

5

0

10

Alan İçi: Enstitülerin Tarih Ana Bilim dalından Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak

Temel İslam Bilimleri

Temel İslam Bilimleri (Dr)

3

1

3

1

8

Alan İçi: Enstitülerin Temel İslam Bilimleri, İslam Tarihi ve Sanatları, Felsefe ve Bilim Dalları programlarından birinde Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak.

Alan Dışı: Alan içi olarak belirlenmiş olan ve yukarıda yer alan programların dışında bir alanda yüksek lisans yapmış olmak.                                                                               

Tefsir (Dr)

2

1

2

1

6

Alan İçi: Enstitülerin Temel İslam Bilimleri, İslam Tarihi ve Sanatları, Felsefe ve Bilim Dalları programlarından birinde Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak                                                                                  Alan Dışı: Alan içi olarak belirlenmiş olan ve yukarıda yer alan programların dışında bir alanda yüksek lisans yapmış olmak.                                                                                

Kelam (Dr)

4

2

2

1

9

Alan İçi: Enstitülerin Temel İslam Bilimleri, İslam Tarihi ve Sanatları, Felsefe ve Bilim Dalları programlarından birinde Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak.

Alan Dışı: Alan içi olarak belirlenmiş olan ve yukarıda yer alan programların dışında bir alanda yüksek lisans yapmış olmak

Toplam

26

7

24

6

63

 

 

 

 

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

Ana Bilim Dalı

Program

Güz 2023-2024

Bahar 2023-2024

Toplam

Açıklamalar

Alan İçi

Alan Dışı

Alan İçi

Alan Dışı

Toplam

Kıstaslar

Adli Bilimler

Adli Bilimler Tezli (YL)

5

0

5

0

10

Alan İçi: Herhangi bir lisans programından mezun olanlar.

Antrenörlük Eğitimi

Antrenörlük Eğitimi Tezli (YL)

5

0

5

0

10

Alan İçi: Antrenörlük Eğitimi ve Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri bölümlerinin birinden mezun olmak.

Antropoloji

Antropoloji Tezli (YL)

2

1

2

1

6

Alan İçi: Antropoloji lisans programından mezun olanlar.

Alan Dışı: Herhangi bir lisans programından mezun olanlar.

Arkeoloji

Arkeoloji Tezli (YL)

1

0

1

0

1

Alan İçi: Arkeoloji lisans programından mezun olanlar.

Alan Dışı: Herhangi bir lisans programından mezun olanlar.

Bankacılık ve Finans

Bankacılık ve Finans Tezli (YL)

2

2

2

2

8

Alan İçi: Fakültelerin Bankacılık, Finans, İşletme, İktisat, Maliye Bankacılık veya Sigortacılık bölümlerinden birinden mezun olmak.

Alan Dışı: Herhangi bir lisans programından mezun olanlar.

Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri

Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Tezli (YL)

5

0

5

0

10

Alan İçi: Fakültelerin Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri bölümlerinin birinden mezun olmak.

Bileşik Sanatlar

Bileşik Sanatlar Tezli (YL)

2

0

0

0

2

Alan İçi: Fakültelerin Resim ve Müzik bölümlerinin birinden mezun olmak.

Dış Ticaret ve Tedarik Yönetimi

Dış Ticaret ve Tedarik Yönetimi Tezli (YL)

5

0

5

0

10

Alan İçi: Üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler, İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler, Sosyal ve Beşeri Bilimler fakültelerinin bulunduğu bölümler veya Mühendislik fakültelerinin bünyesinde yer alan programların birinden mezun olmak.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Tezli (YL)

2

0

2

0

4

Alan İçi: Elektrik Mühendisliği, Elektronik, Mühendisliği Elektrik Elektronik Mühendisliği, Elektrik Öğretmenliği, Elektronik Öğretmenliği, Elektronik Haberleşme Öğretmenliği, Kontrol veya Otomasyon Mühendisliği bölümlerinin birinden mezun olmak

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Enerji Sistemleri Mühendisliği Tezli (YL)

3

0

3

0

6

Alan İçi: Makine Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Mekatronik Öğretmenliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik, Mühendisliği Elektrik Elektronik Mühendisliği, Elektrik Öğretmenliği, Elektronik Öğretmenliği bölümlerinden birinden mezun olmak.

Felsefe ve Din Bilimleri

Felsefe ve Din Bilimleri Tezli (YL)

1

0

1

0

2

Alan İçi: Felsefe veya Din Bilimleri bölümlerinin birinden mezun olmak.

Gıda Mühendisliği

Gıda Mühendisliği Tezli (YL)

2

0

2

0

4

Alan İçi: Gıda Mühendisliği veya Gıda Teknolojileri bölümlerinin birinden mezun olmak.

Hemşirelik

Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Tezli (YL)

2

0

2

0

4

Alan İçi: İlgili fakültelerin veya yüksekokulların Hemşirelik, Sağlık Memurluğu veya Ebelik bölümlerinden birinden mezun olmak.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Tezli (YL)

Alan İçi: İlgili fakültelerin veya yüksekokulların Hemşirelik, Sağlık Memurluğu veya Ebelik bölümlerinden birinden mezun olmak.

İktisat

İktisat Tezli (YL)

2

0

2

0

4

Alan İçi: Fakültelerin İktisat, Ekonomi veya Ekonomi Finans bölümlerinin birinden mezun olmak

İleri Malzemeler ve Nanoteknoloji

İleri Malzemeler ve Nanoteknoloji Tezli (YL)

6

0

6

0

12

Alan İçi: Fizik Mühendisliği, Makine Mühendisliği,  Kimya Mühendisliği, Metalürji Malzeme Mühendisliği, Nanobilim ve Nanoteknoloji Mühendisliği, Malzeme Bilimi Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik, Mühendisliği Elektrik Elektronik Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği, Biyomühendislik, Nanobilim ve Nanoteknoloji,  Fizik, Kimya, Biyoloji, Biyokimya, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Fizik Öğretmenliği veya Kimya Öğretmenliği bölümlerinin birinden mezun olmak.

İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan Kaynakları Yönetimi Tezli (YL)

2

2

2

2

8

Alan İçi: Fakültelerin İnsan Kaynakları Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İşletme, İşletme Yönetimi, İktisat, Maliye, Uluslararası Lojistik Yönetimi, Bankacılık ve Sigortacılık, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi veya Uluslararası İlişkiler bölümlerinden birinden mezun olmak.

Alan Dışı: Herhangi bir lisans programından mezun olanlar.

İslam Tarihi ve Sanatları

İslam Tarihi ve Sanatları Tezli YL

5

0

5

0

10

Alan İçi: Fakültelerin İlahiyat lisans programları, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği, İslami İlimler Programı, Sanat Tarihi, Tasarım, Mimari veya Resim alanların birinden lisans mezunu olmak

İşletme

İşletme Tezli (YL)

2

2

2

2

8

Alan İçi: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bölümlerin birinden mezun olmak.

Alan Dışı: Herhangi bir lisans programından mezun olanlar.

Kimya

Kimya Tezli (YL)

5

5

5

5

20

Alan İçi: Kimya, Kimya Öğretmenliği, Kimya Mühendisliği veya Eczacılık Fakültesi bünyesinde yer alan bölümlerin birinden mezun olmak.

Alan Dışı: Herhangi bir lisans programından mezun olanlar.

Kimya Mühendisliği

Kimya Mühendisliği Tezli (YL)

3

0

3

0

6

Alan İçi: Kimya Öğretmenliği, Kimya Mühendisliği veya Çevre Mühendisliği bölümlerinden birinden mezun olmak.

Alan Dışı: Herhangi bir lisans programından mezun olanlar.

Makine Mühendisliği

Makine Mühendisliği Tezli (YL)

2

0

2

0

4

Alan İçi: Makine mühendisliği bölümünden mezun olmak              

Metalürji ve Malzeme Mühendisliği

Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Tezli (YL)

4

1

4

1

10

Alan İçi: Fakültelerin Metalürji ve Malzeme Mühendisliği,  Malzeme Bilimi Mühendisliği, Malzeme Bilimi veya Nanoteknoloji Mühendisliği bölümlerinin birinden mezun olmak.

Alan Dışı: Herhangi bir lisans programından mezun olanlar.

Polimer Bilimi ve Mühendisliği

Polimer Bilimi ve Mühendisliği Tezli (YL)

3

0

3

0

6

Alan İçi: Fakültelerin Kimya Mühendisliği, Polimer Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Malzeme Bilimi Mühendisliği, Kimya veya Fizik bölümlerinin birinden mezun olmak.

Alan Dışı: Herhangi bir lisans programından mezun olanlar.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler Tezli (YL)

2

0

2

0

4

Alan İçi: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi,  Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi veya Uluslararası İlişkiler bölümlerinden birinden mezun olmak.

Alan Dışı: Herhangi bir lisans programından mezun olanlar.

Kamu Yönetimi Tezli (YL)

2

0

2

0

4

Alan İçi: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi,  Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi veya Uluslararası İlişkiler bölümlerinin birinden mezun olmak.

Alan Dışı: Herhangi bir lisans programından mezun olanlar.

Tarih

Tarih Tezli (YL)

5

0

5

0

10

Alan İçi: Tarih bölümü mezunu olmak

Temel İslam Bilimleri

Temel İslam Bilimleri Tezli (YL)

5

1

5

1

12

Alan İçi: İlahiyat Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi, Dini İlim Fakültesi bünyesinde yer alan veya dengi lisans bölümlerinin birinden mezun olmak.

Alan Dışı: Herhangi bir lisans programından mezun olanlar.

İslam Hukuku Tezli (YL)

3

1

3

1

8

Alan İçi: İlahiyat Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi, Dini İlim Fakültesi veya dengi lisans mezuniyetine sahip olanlar.

Alan Dışı: Herhangi bir lisans programından mezun olanlar.

Tefsir Tezli (YL)

3

1

3

1

8

Alan İçi:İlahiyat Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi, Dini İlim Fakültesi veya dengi lisans mezuniyetine sahip olanlar.

Alan Dışı: Herhangi bir lisans programından mezun olanlar.

Hadis Tezli (YL)

3

1

3

1

8

Alan İçi:İlahiyat Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi, Dini İlim Fakültesi veya dengi lisans mezuniyetine sahip olanlar.

Alan Dışı: Herhangi bir lisans programından mezun olanlar.

Kelam Tezli (YL)

4

2

2

1

9

Alan İçi: İlahiyat Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi, Dini İlim Fakültesi veya dengi lisans mezuniyetine sahip olanlar.

Alan Dışı: Herhangi bir lisans programından mezun olanlar.

Türk Dili ve Edebiyatı

Türk Dili ve Edebiyatı Tezli (YL)

2

1

2

1

6

Alan İçi: Fakültelerin Türk dili ve edebiyatı, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Halk Bilimi, Türkçe Öğretmenliği veya Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği bölümlerin birinden mezun olanlar.

Alan Dışı: Herhangi bir lisans programından mezun olanlar.

Uluslararası İlişkiler ve Güvenlik

Uluslararası İlişkiler ve Güvenlik Tezli (YL)

3

2

0

0

5

Alan İçi: Fakültelerin Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi,  Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği, Küresel Siyaset veya Uluslararası İlişkiler ve Güvenlik Çalışmaları bölümlerinin birinden mezun olmak.

Alan Dışı: Herhangi bir lisans programından mezun olanlar.

Toplam

103

22

98

19

244

 

 

 

 

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

Ana Bilim Dalı

Program

Güz 2023-2024

Güz 2023-2024

Toplam

Açıklamalar

Alan İçi

Alan Dışı

Alan İçi

Alan Dışı

Toplam

Kıstaslar

Bankacılık ve Finans

Bankacılık ve Finans Tezsiz (YL)

4

0

4

0

8

Alan İçi: Herhangi bir lisans programından mezun olanlar

İslami Bankacılık ve Finans Tezsiz (YL)

4

0

4

0

8

Hemşirelik

Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Tezsiz (YL)

2

0

2

0

4

Alan İçi: Herhangi bir lisans programından mezun olanlar

Maliye

Maliye Tezsiz (YL)

4

0

4

0

8

Alan İçi: Herhangi bir lisans programından mezun olanlar

Toplam

14

0

14

0

28

 

 

 

 

HIZLI ERİŞİM

instagram Facebook Twitter
Uluslararası Öğrenci Danışma Hattı
Birim Yöneticilerimiz İle Görüşün
Uluslararası Ofis
Öğrenci Temsilcisi
Çevrimiçi