Lisansüstü Programlara Kayıt İçin Gerekli Belgeler

Kayıtlar Uluslararası Ofis internet sayfalarında ilan edilen tarihlerde Enstitü Öğrenci İşleri Birimince yapılır. Kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerden istenen belgeler şunlardır:

 • Burs alan öğrenciler için burs aldığını gösterir belge, devlet bursu ile gelen öğrenciler için ücretlerinin ödeneceğine dair ilgili devlet kuruluşlarından, ülke elçiliklerinden veya resmi kurumlardan alınacak olan resmi yazı,
 • Dış temsilciliklerden alınacak öğrenim vizesinin aslı veya onaylı sureti,
 • Diploma ya da mezuniyet belgesi aslı veya T.C. Adalet Bakanlığına bağlı noterler tarafından onaylı sureti,
 • Genel sağlık sigortasını gösterir belge (kesin kayıttan sonra alınır),
 • Kayıt olduktan sonra 20 gün içerisinde il göç idaresinden alınacak oturma izni ve Uluslararası kimlik numarası (YU numarası) için gerekli müracaatı yaptığını gösterir evrak,
 • Lisansüstü program dilinde alınmış dil yeterliğini gösteren belge (varsa),
 • Not dökümü (transkript) belgesinin aslı veya T.C. Adalet Bakanlığına bağlı noterler tarafından onaylı sureti,
 • Öğrencinin mali yükümlülüklerini yerine getirdiğini gösterir banka dekontu,
 • Pasaportun kimlik bilgilerinin yer aldığı sayfaların T.C. Adalet Bakanlığına bağlı noterler tarafından onaylı Türkçe tercümesi
 • Türkçe hazırlık programından muaf tutulmak için gerekli olan dil yeterlik seviyesi Avrupa Ortak Diller Çerçevesi tarafından belirlenmiş C1 seviyesidir. Program dili Türkçe olan bölümler için adayların Hitit Üniversitesi kesin ders kaydından önce getirmeleri şartıyla Yunus Emre Enstitüsü, Ankara Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Uludağ Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen C1 Düzey Türkçe Dil Belgelerini kabul eder. Bahse konu dil belgesinin yüz yüze gerçekleştirilen bir sınav neticesinde elde edilmesi şarttır. Çevrimiçi düzenlenen sınav veya sınavlar neticesinde elde edilen belgeler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
 • İlgili koşulu sağlayamayan adaylar Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile Türkçe hazırlık sınıfına alınırlar. Türkçe dil şartını yerine getiren öğrenciler lisansüstü programlardan ders almaya başlayabilirler.
 • Türkiye’de bir Yükseköğretim Kurumunun Türkçe programından mezun olan uluslararası öğrenciler için Türkçe dil şartı aranmaz. Program dili Türkçe olmayan bölümlere yapılan başvurularda Türkçe Dil şartı aranmaz. Program dili Türkçe olan bölümler için başvuruda bulunan aday dil yeterliğini gösteren belgeye sahip değilse, kesin kayıt tarihinden itibaren 2 (iki yarıyıl içerisinde dil yeterliği şartının gereğini yerine getirmekle yükümlüdür.
 • Belirtilen süre sonunda (iki yarıyıl) dil yeterliğini sağlayamayan öğrencinin kaydı silinir. Aday dil yeterliği şartını sağlayana kadar kaydolduğu programdan ders alamaz.
 • Program dili Türkçe olmayan bölümlere başvuru yapacak uluslararası adayların, T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yayınlanmış olan Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri belgesinde yer alan sınavlardan İngilizce için ÜDS/KPDS/YDS’den 55/100 veya eşdeğer bir puan aldığını veya Hitit Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan yeterlik sınavından 60/100; belgede belirtilen diğer dillerden ise B1 düzeyinde bir puan aldıklarını belgelemeleri gereklidir.
 • İlgili koşulu sağlayamayan adaylar ilgili anabilim/anasanat dalının görüşleri ve EYK kararı ile ilgili programın dilinde hazırlık sınıfına alınırlar. İlgili programın dil şartını yerine getiren öğrenciler lisansüstü programlardan ders almaya başlayabilirler (Bir Yükseköğretim Kurumunun başvurulan programla aynı dilde eğitim veren programından mezun olan uluslararası adaylar için ilgili yabancı dil şartı aranmaz).
 • T.C. Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü devlet veya üniversite hastanelerinden alınmış zihinsel ve ruhsal bir engelinin, bulaşıcı veya devamlı bir hastalığının bulunmadığını, ayrıca alkol veya uyuşturucu madde bağımlısı olmadığını belirten son bir ay içinde alınmış sağlık kurulu raporu. Ayrıca sağlık hizmetleri ile ilgili bölümlere yönelik istenebilecek ek testler veya “Tam Portör Raporu”.
 • Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) standartlarında biyometrik vesikalık fotoğraf (6 adet).

HIZLI ERİŞİM

instagram Facebook Twitter
Uluslararası Öğrenci Danışma Hattı
Birim Yöneticilerimiz İle Görüşün
Uluslararası Ofis
Öğrenci Temsilcisi
Çevrimiçi