Önlisans ve Lisans Başvuru Şartları

Türk liselerine denk bir kurumdan mezun olan ve lise son sınıfta olan öğrenciler aşağıdaki başvuru kriterlerini sağlamaları halinde, lisans programlarına başvurabilirler. Yüksek Öğretim Kurulu’nun yapmış olduğu son bilgilendirme kapsamında, Türkiye’deki ortaöğretim kurumlarına 2022-2023 eğitim ve öğretim yılından itibaren kayıt yaptıracak T.C. vatandaşlığından çıkanlar/Mavi Kartlılar, KKTC vatandaşları ve yabancı uyruklular (elçilik okulları ve MOBİS sisteminde yer alan Milletlerarası özel öğretim kurumlarındakiler hariç), yükseköğretim kurumlarına sadece Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile girebileceklerdir.

Aşağıdaki koşulları sağlayan adaylar başvuru yapabilir:

  • Yabancı uyruklu olanlar.
  • Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenler, (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde “(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.” hükmü bulunmakta olup, yurt dışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu’nu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.)
  • Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenler/ bu durumdaki çift uyruklular.
  • 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden TC uyruklu öğrencilerden ise ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil).
  • 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan TC uyruklu adaylardan ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil.).
  • Bu durumdaki TC uyruklu veya uyruğundan biri TC olan çift uyruklu adayların, yurt dışındaki lise eğitimini örgün öğretim yoluyla almış (uzaktan eğitim değil) olmaları gerekmektedir. Bu adayların, lise eğitimi boyunca lisenin bulunduğu ülkeye giriş çıkış yaptığını gösteren pasaportlarındaki ilgili sayfaları sunarak örgün öğretimlerini belgelemeleri gerekmektedir.
  • KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini (lise) tamamlayan GCEAL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar.
  • Başvurunuzun değerlendirmeye alınabilmesi için liseden son 5 yıl içinde mezun olmanız gerekmektedir.
  • Müzik, resim, antrenörlük ve beden eğitim-spor bölümlerine başvuran adaylarımız özgeçmiş belgesini sisteme yüklemelilerdir.
  • Başvuru sürecini başlatmak için 40 ABD Doları Çevrimiçi Oryantasyon Eğitimi için ödenmelidir. Ödemeyi yurtdışından temin edilmiş kredi kartı ile hızlıca yapabilirsiniz. Türkiye içinde başvuru yapanlar ise ödemeyi HALKBANK USD IBAN: TR70 0001 2009 3120 0053 0006 09 üzerinden yapabilir. Ödemeyi gerçekleştirdikten sonra başvuru sürecini başlatmak için lütfen ödeme dekontunu +90 (364) 219 1995 nolu WhatsApp hesabı üzerinden tarafımız ile paylaşınız.

HIZLI ERİŞİM

Instagram Facebook Twitter
Uluslararası Öğrenci Danışma Hattı
Birim Yöneticilerimiz İle Görüşün
Uluslararası Ofis
Öğrenci Temsilcisi
Çevrimiçi