YÖS Sınavı Kabul Edilen Üniversiteler

Ankara Üniversitesi (Ankara)

Akdeniz Üniversitesi (Antalya)

Atatürk Üniversitesi (Erzurum)

Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) 

Çukurova Üniversitesi(Adana)

Ege Üniversitesi (İzmir)

İstanbul Üniversitesi (İstanbul)

Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon)

Marmara Üniversitesi (İstanbul) 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) 

Uludağ Üniversitesi (Bursa)


Not:  Adı geçen üniversitelerden alınan YÖS puanı sadece bir yıl geçerlidir. Lütfen YÖS belgesi üzerinde barkod olmasına dikkat ediniz. Barkod içermeyen YÖS puanı kabul edilmeyecektir. 

HIZLI ERİŞİM

Instagram Facebook Twitter
Uluslararası Öğrenci Danışma Hattı
Birim Yöneticilerimiz İle Görüşün
Uluslararası Ofis
Öğrenci Temsilcisi
Çevrimiçi