Hitit Üniversitesi 2022-2023 Akademik Yılı Uluslararası Öğrenci Başvuru ve Kabul Kılavuzu


Online Başvuru için tıklayınız


Yurt dışından lisans programlarına öğrenci kabulü kapsamında başvuru yapılabilmesi için, öncelikle YÖK mevzuatı kapsamında aşağıda belirtilen gerekliliklerin sağlanması ve Hitit Üniversitesi’nin ilgili yıl için belirlemiş olduğu başvuru koşullarına uygun bir online başvuru yapılması gerekmektedir. 

 

Uluslararası öğrenici adaylar Hitit Üniversitesi lisans programlarına doğrudan başvuru yapabilirler. T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı liselere denk bir okuldan mezun olan ya da son sınıfta okuyan ve aşağıdaki başvuru koşullarını sağlayan yurt dışından öğrenci kabulü kapsamında eğitim görmek isteyen öğrenciler Hitit Üniversitesi tarafından sunulan lisans programlarına başvuruda bulunabilirler.

 


* Başvuru Yapmadan Önce Yapılması Gerekenler 

 

Online başvuru sırasında başvuru belgelerini sisteme yüklemeniz istenecektir. Bu yüzden başvuru formunu doldurmaya başlamadan önce gerekli belgeleri yanınızda bulundurmanızı tavsiye ederiz.
Doldurulması zorunlu bütün alanlar doldurulmadan ve bütün belgeler yüklenmeden, sistem başvuru formunu göndermenize izin vermeyecektir. Gelen başvurular değerlendirilerek adaylarla iletişime geçilmektedir.

 

Online başvuru öncesi adaylar, online oryantasyon eğitimi ücreti ödeme sayfasına yönlendirilmektedir. Başvurunun geçerli sayılması ve değerlendirmeye alınması için 40 USD tutarındaki oryantasyon eğitim ücretinin ödenmesi gerekmektedir. Başvuru ücreti ödeme ekranından Visa veya Mastercard özellikli kredi kartınızla hızlı şekilde ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz.Online orientation fee payment:  HALKBANK USD IBAN: TR 70000 1200 9312 0005 3000 609

 

Online oryantasyon eğitim ücretini ödemeyen adayların başvuruları sisteme düşmeyecektir ve kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır. 

  Türk liselerine denk bir kurumdan mezun olan ve lise son sınıfta olan öğrenciler aşağıdaki başvuru kriterlerini sağlamaları halinde, lisans programlarına başvurabilirler:

 

Yüksek Öğretim Kurulu’nun yapmış olduğu son bilgilendirme kapsamında, Türkiye’deki ortaöğretim kurumlarına 2022-2023 eğitim ve öğretim yılından itibaren kayıt yaptıracak T.C. vatandaşlığından çıkanlar/Mavi Kartlılar, KKTC vatandaşları ve yabancı uyruklular (elçilik okulları ve MOBİS sisteminde yer alan Milletlerarası özel öğretim kurumlarındakiler hariç), yükseköğretim kurumlarına sadece Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile girebileceklerdir.

 

I. Aşağıdaki koşulları sağlayan adaylar başvuru yapabilir:

*Yabancı uyruklu olanlar,

 *Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenler, (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde “(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.” hükmü bulunmakta olup, yurt dışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu’nu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.)

 *Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenler / bu durumdaki çift uyruklular,

 a) 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden TC uyruklu öğrencilerden ise ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil)

 b)01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan TC uyruklu adaylardan ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil.)

c) Bu durumdaki TC uyruklu veya uyruğundan biri TC olan çift uyruklu adayların, yurt dışındaki lise eğitimini örgün öğretim yoluyla almış (uzaktan eğitim değil) olmaları gerekmektedir. Bu adayların, lise eğitimi boyunca lisenin bulunduğu ülkeye giriş çıkış 

yaptığını gösteren pasaportlarındaki ilgili sayfaları sunarak örgün öğretimlerini belgelemeleri gerekmektedir.

 

1)      KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini (lise) tamamlayan GCEAL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar.

 

II. Aşağıdaki durumdaki adaylar başvuramaz:

 

1) T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin (lise) tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanlar,

2) K.K.T.C. uyruklu olanlar (ortaöğreniminin tamamını (lise) K.K.T.C liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

 

3) A maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyruklular, (A maddesinin 4 numaralı bendindeki şartları sağlayanlar hariç)

 

4) Uyruğundan biri TC olan çift uyruklu adaylar ile TC uyruklu adaylardan yurt dışında bulunmaksızın uzaktan öğretim yoluyla yurt dışındaki bir liseden diploma alanlar,

 

5) Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyruklular (ortaöğreniminin (lise) tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

 

6) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C uyruklu olan veya a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C olan çift uyruklular.

 

*Kabul Edilen Sınavlar/Diplomalar

 

Adaylar, Üniversite tarafından kabul edilen sınav/diplomalardan birini geçerli bir puanla sunmalı ve sınav/diploma bilgilerini ve puanını online başvuru formuna doğru şekilde girmelidir. Kabul edilen sınav/diplomalardan en az birinin geçerli puanla sunulmadığı başvurular değerlendirmeye alınmaz.

 

*Başvuru Ücreti & Ödeme Yöntemleri 

 Online başvuru formunun doğru bir şekilde doldurulması akabinde adaylar, online oryantasyon ücreti ödeme sayfasına yönlendirilmektedir. Başvurunun geçerli sayılması ve değerlendirmeye alınması için 40 USD tutarındaki başvuru ücretinin ödenmesi gerekmektedir. Başvuru ücreti ödeme ekranından Visa veya Mastercard özellikli kredi kartınızla hızlı şekilde ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz.

 

Başvuru ücreti ilgili akademik yıl için bir defaya mahsus olmak üzere ödenir ve geri ödemesizdir.

Visa veya Mastercard özellikli kredi kartları ile başvuru ücreti ödemesi online olarak yapmalıdır. Başvurunun geçerli sayılması için başvuru formunun doldurulması akabinde 40 USD oryantasyon eğitim ücretinin ödenmesi gerekmektedir.

 

Nakit, banka havalesi veya çek kabul edilmemektedir ve tüm başvuru ücretleri online olarak yapılmalıdır. Başvuru ücreti hiçbir koşulda iade edilmemektedir.

 

*Kontenjanlar 

 Kontenjanlar ektedir.

 *Başvuru İçin Gereken Belgeler 

 1. Online Oryantasyon Ücret Ödemesi ve Başvuru Formu için…..

 

Lütfen başvuru sürecini başlatmadan önce başvuru koşullarını sağladığınızdan emin olun ve oryantasyon eğitim ücretinin iade edilemeyeceğini unutmayın.

 

2. Hitit Üniversitesi tarafından kabul edilen ve gerekli minimum puan 100 üzerinden en az 70 puandır. Söz konusu puanı sağlayan sınavlar/diplomalar için tıklayınız. Kabul edilen sınav veya diplomalardan herhangi birinin geçerli skorla sunulmadığı başvurular, değerlendirmeye alınmayacaktır.

3. Aday mezunsa, lise diploması (Türkçe ve İngilizce dışındaki dillerde ise noter onaylı tercümesi ile birlikte sunulmalıdır)

 

4. Adayın lise öğreniminde aldığı bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren, lise yönetimi tarafından onaylanmış resmi not döküm belgesi/transkript. Resmi transkripti olmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Islak imzalı ve mühürlü ya da e-imzalı (online olarak doğrulanabilen) resmi not döküm belgesi/transkriptin yüklenmediği başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

5. Varsa, Hitit Üniversitesi tarafından kabul edilen  Türkçe veya İngilizce dil belgesi. Türkçe dil belgesi için lütfen buraya bakınız:Kabul edilen uluslararası İngilizce Dil Sınavları için lütfen bakınız.

 

6. 1 adet niyet mektubu

 

7. Aday lise eğitimine Türkiye’de devam ediyor ise veya lise eğitimini Türkiye’de tamamladıysa, aşağıdaki belgeler gereklidir:

a. Yabancı uyruklu adaylar için, ikamet izni kopyası

b. Türk uyruğundan çıkmış adaylar için, mavi kart kopyası veya vatandaşlıktan çıkma izin belgesi

c. Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile Türk uyruğuna geçen adaylar için, ikamet izni kopyası veya Türk vatandaşlığını kazandığı tarihi gösteren resmi belge (vukuatlı nüfus kayıt örneği, mahkeme kararı, vb.)

 

2. KABUL 

A. Başvuruların Değerlendirilmesi 

 

Başvuru yapan adayların belgeleri ile ilgili işlemler Uluslararası Ofis tarafından yürütülecektir. Başvru belgelerinin incelenmesi ve aday mülakatları Uluslararası Ofis tarafından gerçekleştirilecektir. Aday öğrencilerin nihai değerlendirilmesi Uluslararası Öğrenci Kabul Komisyonu tarafından gerçekleştirilecektir. Lütfen bu süreçte, değerlendirme sonuçları ile ilgili olarak üniversiteye e-posta göndermeyiniz.

 

B. Denklik Belgesi 

 

İlgili mevzuatlar gereğince, tüm uluslararası öğrencilerin Türkiye’de eğitim görebilmeleri için diğer kayıt belgeleriyle birlikte, denklik belgelerini üniversiteye, en kısa sürede teslim etmeleri zorunludur. Denklik belgesini üniversiteye  verilen süre içerisinde sunmayan öğrencilere öğrenci belgesi verilmeyecek ve kayıt silinmesi için süreç başlatılacaktır..

 

*Denklik Belgesi: Denklik belgesi, lise diplomanızın ve almış olduğunuz eğitimin Türk liselerine eşdeğer olduğunu göstermektedir.

 

Denklik Belgesi başvuruları resmi makamlarca reddedilen öğrencilerin, YÖK Mevzuatları kapsamında Türkiye’deki herhangi bir üniversiteye kayıt yaptırmaları mümkün olmamaktadır.

 

Süreç biraz zaman alabileceğinden, denklik başvuru sürecinizi Üniversiteden kabul aldıktan hemen sonra Milli Eğitim Bakanlığı veya (ülkenizdeki) Türkiye Büyükelçiliği Eğitim Ataşeliği ile başlatmanızı önemle tavsiye ederiz.

3. ÜNİVERSİTEYE KAYIT

A. Genel Bilgiler ve Gerekli Belgeler 

 

Hitit Üniversitesi'ne kabul edilen ve kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrencilerin, iki aşamalı kayıt sürecini akademik takvimde ilan edilen sürelerde aşağıdaki belgeleri sunarak tamamlamaları gerekir. 

 

Kayıt tarihlerinde belgelerini sunmayan öğrenciler kayıt haklarını kaybederler.

 

I.Birinci aşama: Online kayıt sistemi üzerinden tüm belgeler online olarak sisteme yüklenmeli, gerekli formlar doldurulmalıdır. Kabul mektubu alabilmek ve vize başvurusu yapabilmek için öğrenci adaylarının Sonbahar dönemi harç ücretlerini ödemeleri gerekmektedir. Harç ücreti ödemek için….Önemli not: İkinci aşama kayıt için gerekli işlemleri herhangi bir nedenle gerçekleştirmeyenlere ödedikleri harç geri ödenmeyecektir.

 

II.İkinci aşama: Tüm belgelerin orjinali veya noter onaylı ıslak imzalı ve mühürlü versiyonu ilgili tarihlerde Uluslararası Ofise kargo şahsen teslim edilmelidir.

 

Kayıt için Gerekli Belgeler

       1.      Sınav sonuç veya diploma belgesinin aslı veya noter onaylı kopyası

2.       Lise diplomasının aslı veya noter onaylı kopyası (Türkçe veya İngilizce dışında bir dilde ise noter onaylı tercümesi ile birlikte teslim edilmelidir.)

 

3.       Diplomanın denklik belgesi (Milli Eğitim BakanlığıTalim Terbiye Kurulu'ndan veya Eğitim Ateşeliklerinden alınabilir ve sonradan teslim edilebilir ancak dönem sonunda denklik belgesi teslim etmeyenlerin kaydı silinecektir.)

 

4.      Not döküm belgesinin (transkript) aslı veya noter onaylı kopyası (Türkçe veya İngilizce dışında bir dilde ise noter onaylı tercümesi ile teslim edilmelidir.)

 

5.       Pasaportta resim ve kimlik bilgilerinin bulunduğu sayfanın noter tarafından “aslı gibidir” olarak onaylanmış kopyası

 

6.       Pasaportta Türkiye’ye girişi gösteren damganın bulunduğu sayfanın kopyası ile vize sayfasının kopyası

 

7.       Daha önce alındıysa, ikamet izin belgesinin arkalı önlü fotokopisi

 

8.       2 adet vesikalık fotoğraf (Sadece online kayıt sistemine yüklenmelidir) 

 

9.      Türkçe ve İngilizce hazırlık eğitimden muaf olmak isteyen öğrenciler için geçerli yabancı dil yeterlilik belgesinin kopyası (İkinci kayıt sırasında Uluslararası Ofis’e teslim edilmelidir.)

 

10.  18 yaş altında olan öğrenciler için yasal vasilerinin “Hitit Üniversitesi’ne kayıt olması ve eğitim görmesine izin verdiğini” belirten noter onaylı muvaffakatname (Online kayıt sistemine yüklenmeli ve ıslak imzalı mühürlü versiyon posta ile ya da şahsen ulaştırılmalıdır)

 

11.   Kabul edilen adaylar, Uluslararası Ofis tarafından sağlanacak olan Öğrenci Bilgi Formu (Bu belgeyi adaylar başvuru sırasında eksiksiz olarak doldurmak ile yükümlüdür.)

 

12.   Not: Yukarıda belirtilen belgeler dışında Üniversite tarafından ek belgeler istenebilir.


Online orientation fee payment:  HALKBANK USD IBAN: TR 70000 1200 9312 0005 3000 609HIZLI ERİŞİM

Youtube Instagram Facebook Twitter
Uluslararası Ofis Öğrenci Danışma Hattı
Birim Yöneticilerimiz İle Görüşün
Uluslararası Ofis
Öğrenci Temsilcisi
Çevrimiçi