ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE

29 Kasım 2023 tarihinde yürürlüğe giren YÖK Başkanlığı ile İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı arasında yapılan protokole istinaden; ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora uluslararası öğrencilerimizin öğrenim süresi boyunca almaları zorunlu olan öğrenci ikamet izni belgesi için, https://e-ikamet.goc.gov.tr/  web adresinden online öğrenci ikamet izni başvurusu yaptıktan sonra ikamet izni öğrenci kayıt formuyla beraber aşağıda belirtilen belgeleri randevu tarihini beklemeksizin en kısa süre içerisinde Üniversitemiz “Uluslararası Öğrenci Ofisine” teslim etmeleri gerekmektedir.

Aksi halde ikamet izni alamayan öğrencilerimizin kesin kayıt işlemi yapılamayacak olup öğrenime devam etmeleri mümkün olmayacaktır.

İSTENEN BELGELER: 

İkamet izni kayıt/başvuru formu (öğrenci tarafından ıslak imzalı şekilde)

Pasaport ya da pasaport yerine geçen belge (aslı görüldü şeklinde)

Öğrencilik durumunu gösterir belge

4 adet biometrik fotoğraf

Geçerli sağlık sigortası (GSS ya da ikamet izni talep süresini kapsayan özel sağlık sigortası)

Kalacağı adres bilgilerini gösterir belge

   - Kendi evinde kalıyorsa, tapu fotokopisi (uzatma başvurularında “yerleşim yeri belgesi ve fatura” yeterlidir)

   - Kira sözleşmesi ile kalıyorsa, kira sözleşmesinin noter onaylı örneği

   - Otel vb. konaklama yerlerinde kalınıyorsa, bu yerlerde kalındığına dair belge

   - Öğrenci yurtlarında kalınıyorsa, yurtta kalındığına dair belge

   - Destekleyici yanında kalınıyorsa, yanında kaldığı kişinin noter onaylı taahhüdü (Destekleyici evli ise ayrıca eşinin de noter onaylı taahhüdü) 

İkamet izni belge bedelinin ödendiğine dair makbuz

18 yaşından küçük yabancılar için; vize muafiyetiyle ya da farklı amaca yönelik vizeyle gelenler için; veli/vasi bilgisini içeren belge (doğum belgesi, aile belgesi vb.) ve veli/vasi/yasal temsilcisi tarafından verilen muvafakatname (amacına uygun vizeyle ((öğrenim vizesi)) gelenler için; muvafakatname ve veli/vasi bilgisini içeren belge eklenmeyecektir.)
HIZLI ERİŞİM

instagram Facebook Twitter
Uluslararası Öğrenci Danışma Hattı
Birim Yöneticilerimiz İle Görüşün
Uluslararası Ofis
Öğrenci Temsilcisi
Çevrimiçi